Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Przysięgam, kocham Cię. Mocniej niż wcześniej, ale mniej niż za chwilę. Kocham Cię każdą komórką swojego ciała, kocham Cię i obiecuję, że nie przestanę. Kocham i będę kochał jeszcze cholernie długo, najdłużej, w nieskończoność.
8630 1c6e 500
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viatimetolove timetolove
6961 554b
Reposted fromsiseniorita siseniorita viasoko soko
3761 28c1
Boże ! Boże ! omnomnom
Reposted fromtygrysek tygrysek viasoko soko
(...) Spogląda na mnie i uśmiecha się, nasze oczy się spotykają i ja uśmiecham się do niej. Spuszcza wzrok, a ja zatrzymuję się i patrzę na nią. Podnosi wzrok i uśmiecha się jeszcze raz. (...) Stoję i patrzę na nią, po prostu patrzę, patrzę, patrzę. (...) Nie rozumie, co robię i dlaczego to robię, i czerwieni się i to jest piękne.
— James Frey
Reposted byBepakuaDeathAngel2580wrazliwaagainnewlifesneakyy
8405 c202 500
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viatimetolove timetolove
Powietrze pachnie deszczem jeszcze nie przeszły Ci dreszcze, stoimy wtuleni w siebie Ty czule szepczesz, że kochasz mnie jakim jestem że już tak będzie wiecznie, słowa stają się zbyteczne i to jest najlepsze.
— Pokahontaz
6280 0556
0684 192e
Niedawno byliśmy dziećmi, a świat był piękny.
Potem doszły problemy, uczucia, jakieś błędy... 
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl